DISPOSITIONSFORSLAG

Klik her for PDF


De sidste fem uger har vi på bygningskonstruktør uddannelsen arbejdet med dispositionsforslag. I går var der licitation, hvor der blev uddelt tre priser imellem de 23 deltagende projektgrupper. For at kunne afholde en anonym konkurrence fik vi uddelt et projekt identifikationsnummer.


Priserne blev udvalgt af to juryer:

  • JURY 1 – os 4. semester studerende.
  • JURY 2 – undervisere og særligt inviterede jurymedlemmer, Morten Strunge, projektchef og Marion Søndergaard, arkitekt, begge fra ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING i Aarhus.

De tre priser var:

  • PRIS 1 – de studerendes valg
  • PRIS 2 – undervisere og særligt inviterede jurymedlemmers valg
  • PRIS 3 – bedste planche

Som projektgruppe 07, med identifikations nummer A14-A17 vandt vi PRIS 2 og umiddelbart efter fik vi at vide, at vi også havde vundet PRIS 3.

Men efter lidt postyr i kulissen, viste det sig, at underviserne havde valgt en anden projektgruppe som vinder af PRIS 3, fordi en projektgruppe ikke måtte vinde to priser.

Hele fasen har været interessant og der er blevet lagt mange timer i vores projekt. Det har været det hele værd.