ARKITEMA

På mit 6. semester på bygningskonstruktøruddannelsen, var jeg i praktik hos ARKITEMA Aarhus.

Under praktikken skulle vi udarbejde tre rapporter og føre logbog – det blev til mit første 12-tal nogensinde.