PORTFOLIOMØDE 3


Mit refleksionsområde

REVIT

 

Refleksioner over min læringsproces

I gruppen er jeg REVIT ansvarlig. Det vil sige, hvis der er noget nogen ikke kunne finde en løsning på, er det mit ansvarlig at finde en. I disse situationer, har jeg sparret med andre REVIT ansvarlige fra andre grupper på tværs af klasserne. Det har også resulteret i, at folk fra andre klasser har været for at spørge til råds.

Jeg har tilegnet mig min viden om REVIT, ved at skabe ro omkring mig (høretelefoner og musik) og fordybe mig i programmet. Kilder har været mine holdkammerater, BIMbogen, REVIT forum, YOUTUBE videoer.

For at overføre lignende læring til de områder jeg har svært ved, har jeg lavet MINDnotes. MINDnotes er noter der er bygget op som en mindmap i en flydende kontrolleret struktur. Jeg har også fundet ud af at teksterne i disse MINDnotes ikke må være for lange, de skal bestå af korte sætninger eller stikord, der trigger min hjerne til at huske hvad jeg har lært.

Denne læringsfacon kræver stadig noget træning og jeg vil fortsætte med denne metode på 3. semester, for at gøre det til en naturlig del af min læringsprocess.

MINDnote
MINDnote – eksempel

 

Egenvurdering af læringsudbytte ved afslutningen af 2. semester
Læringsmiljø

Til tider er der meget støj og uro i klassen. Det kan være svært at finde koncentrationen – vores klassekontrakt har ikke været god nok.

Men vi har et godt sammenhold og en god stemning. Vi hjælper og søger sparring på tværs af grupper.

Enkelte individer trækker mere energi end de giver – det er ikke motiverende.

 

Samarbejdet i gruppen

Gruppearbejdet på dette semester har været mere givende end på det tidligere.

Vi respektere hinanden og kritisere konstruktivt. Samtidig har vi en god stemning og der er plads til humor også. Selvfølgelig er der gode og dårlige dage – derfor har vi valgt en ugentlig leder, der skal holde fokus og vise vejen frem, for dem der er frusterede eller er ved at miste motivationen. Lederen skal også sørge for at folk opdaterer logbøger, MS Project, aktivitetsanalyser m.m..

Noget vi skulle havet være bedre til, er vidensdeling. Her kunne vi godt have gjort en bedre indsats – vi havde tendens til at nedprioritere det og sparre hen over bordet istedet.

 

Egen indsats

Jeg føler at jeg ofte har været den med overblikket og holdt styr på tid og planlægning. Jeg har gerne delt ud af min viden for at hjælpe. På nogle områder har jeg selv haft brug for sparring. Jeg mener at have lagt en god indsats, som jeg selv og forhåbentlig gruppen kan være tilfreds med.

Jeg har været aktiv deltagende i beslutningsprocesser og ofte fået gruppen til at fokusere på det aktuelle emne.

 

Hvad skal der ske fremadrettet

Jeg har ikke et reflektionområde klar til 3. semester – men jeg vil helt klart arbejde videre med mine MINDnotes.