BYGNINGSKONSTRUKTØR


MIN FAGLIGE VIDEN
DET VED JEG MEGET OM

Planlægning, konceptopbygning, koordinering, køkkenopbygning, indretning, design.

DET FORVENTER JEG AT BLIVE BEDRE TIL

Konstruktioner, installationer, indeklima, dataindsamling, U-værdier og statik.

DET VED JEG LIDT OM OG FORVENTER AT LÆRE MERE OM

Vinduer, døre, trapper, renovering, bygningsreglementet, SBI anvisninger, lokalplaner, kommunalplaner og landsplaner.


FORVENTNINGER TIL UDDANNELSEN OG ARBEJDET
DERFOR VALGTE JEG UDDANNELSEN SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

Jeg har primært arbejdet i møbel og køkkenbranchen, derfor er det et naturligt skridt fremad i min udvikling. Bygninger har altid interesseret mig og med min uddannelse som Industriel Bygningssnedker er det på tide at tage næste skridt, for at dygtiggøre mig som Bygningskonstruktør.

DET FORVENTER JEG AT ARBEJDE MED I MIT FREMTIDIGE JOB

I mine tidligere jobs, har jeg arbejdet meget med mennesker og lavet behovsafdækning i forhold til deres ønsker. Når jeg sætter det sammen med min interesse for effektiv realistisk planlægning, ser jeg mig som den projekterende del i bygningskonstruktør sammenhængen.

Jeg vil gerne arbejde med familier der vil bygge nye huse, som skal afspejle deres liv og opfylde de krav og funktioner der er nødvendige.

DET FORVENTER JEG AT LÆRE PÅ UDDANNELSEN

Jeg forventer at kunne styre projektering af bygninger, fra start til slut.


FORVENTNINGER TIL UNDERVISNINGEN
DET FORVENTER JEG AF UNDERVISERNE

Jeg forventer at underviserne er åbne og konstruktive. De skal kunne lære fra sig og stå ved, hvis spørgsmål opstår, som de ikke umiddelbart kan svare på.

DET FORVENTER JEG AF MIG SELV

Jeg forventer at være åben over for den viden jeg skal tilegne mig – at være tålmodig og gå motiveret til studiet. Jeg forventer at kunne motivere andre og dele ud af den viden jeg har i bagagen.

DET FORVENTER JEG AF MINE MEDSTUDERENDE

Jeg forventer at mine medstuderende gør en motiveret indsats for at tilegne sig den nødvendige viden. Og dermed sørge for at vi får et godt studiemiljø med masser af vidensdeling og sjove stunder.


OM UDDANNELSEN

På professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør lærer du en byggeproces at kende fra start til slut, så du bliver i stand til at planlægge og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Uddannelsen giver dig praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af byggeprocessen. Du lærer bl.a. om emner som opmåling, materialevalg og tilstandsvurdering, og du får kendskab til virksomhedsdrift, administration, afsætning mv.

Du får også undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og fremmedsprog, og lærer hvordan man driver en virksomhed.

Uddannelsen varer 3½ år og indeholder obligatoriske uddannelseselementer, praktikophold, valgfrie elementer og et afsluttende bachelorprojekt.

De obligatoriske elementer er tilrettelagt inden for følgende emneområder:

  • Alment, hvor du får indsigt i kommunikation, arbejdsmetodik, organisation og samarbejde, informationsteknologi, talforståelse og anvendt matematik/fysik og fremmedsprog
  • Virksomhed, hvor du får indsigt i virksomhedsdrift og administration, retsforhold og jura
  • Produktion, hvor du får indsigt i bygge- og anlægsproduktion og projektstyring
  • Projektering, hvor du får indsigt i konstruktion og projektering samt projektstyring
  • Registrering, hvor du får indsigt i opmåling og afsætning samt tilstandsvurdering

Undervisningen er hovedsageligt baseret på tværfaglige projekter, men indeholder også traditionel holdundervisning.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bygningskonstruktion. Den engelske titel er Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Holstebro, Horsens, København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg.

I Næstved udbydes bygningskonstruktøruddannelsen også som en kombination af e-learning og fremmødeundervisning.

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk.


Eksamen

Du afslutter uddannelsen til bygningskonstruktør med et skriftligt bachelorprojekt, der også fremlægges mundtligt.


KILDE: www.ug.dk