BÆREDYGTIGHED


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at:

 • få viden om bæredygtige virkemidler i forbindelse med nybyggeri
 • opnå kendskab til principperne bag livscyklusvurderinger
 • kunne indhente viden i fagbøger, på internettet m.v.
 • kunne opbygge en rapport og få styrket min skriftlighed
 • opnå forståelse for fordelene ved vidensdeling i en arbejdsgruppe
 • få styrket mine færdigheder i at præsentere og formidle viden for undervisere og medstuderende ved udarbejdelse af en planche (PowerPoint) og en rapport (Word)

Gruppekontrakt

Gruppe 27:

 • Bo
 • Christian
 • Mathias
 • Thomas

Gruppens værdisæt:

 • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
 • Vækst – Vi skal blive bedre fra hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
 • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

I denne gruppe forventer jeg, at vi løfter opgaverne i gruppen i fællesskab og udnytter de styrker gruppen har. Men gruppen skal også løfte de steder, hvor vi individuelt har brug for hjælp.


Konklusion

Mine forventninger er ikke blevet indfriet. Det er svært at få alle i gruppen til at være lige engagerede, jeg vil prøve på at få valgt en projektleder på næste projekt. Prioriter og uddeleger.

I bund og grund har vi gjort lige det modsatte af, hvad der står i gruppekontrakten, vi har ikke lært god nok fra os. Tværtimod har vi arbejdet resultatorienteret og lagt opgaverne hos dem der har haft forstand på det.

Det har nok også noget med at gøre, at vi ikke har planlagt godt nok og dermed ikke kunne vurdere tiden i de forskellige opgaver. Vi har følt tidspres, næsten lige fra starten og fordi opgavebeskrivelsen var lidt flydende, var vi i tvivl om, hvad der egentlig skulle med i rapporten.


hytte
Skitse af campinghytte
Præsentation1
Præsentations planche