PLANTER OG INDEKLIMA

På fjerde semester skulle vi skrive en rapport også kaldet valgfri uddannelses element VUE.

Det blev min første rapport nogensinde – problemformuleringen lyder som følger:

HVORDAN PÅVIRKER PLANTER INDEKLIMAET I NYE BOLIGER
OG HVORDAN SPILLER DET SAMMEN MED BYGNINGS-REGLEMENTETS
KRAV TIL FUGT OG VENTILATION?

Læs rapporten her.