MATEMATIK OG STATIK


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at få kendskab til:

  • kraftforløb og statisk analyse
  • de forskellige lasttyper
  • at udregne egenlaster, nyttelaster og snelaster

Gruppekontrakt

Gruppe 27:

  • Bo
  • Christian
  • Mathias
  • Thomas

Gruppens værdisæt:

  • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
  • Vækst – Vi skal blive bedre fra hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
  • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

I denne gruppe forventer jeg, at vi løfter opgaverne i gruppen i fællesskab og udnytter de styrker gruppen har. Men gruppen skal også løfte de steder, hvor vi individuelt har brug for hjælp.


Konklusion

Føler jeg har har ok styr på formler til beregning, selvom det har været svært at forstå underviseren under forelæsningerne. Jeg forventer helt klart, at en underviser formår at lære fra sig. Det har ikke været tilfældet under denne læring, føler mine spørgsmål er blevet slået hen og ignoreret. Jeg har gjort opmærksom på mine frustrationer både overfor underviseren og til undervisningsevalueringen.


Billede1