PORTFOLIOMØDE 1


Mit refleksionsområde

REVIT

 

Min begrundelse for det valgte refleksionsområde

Jeg har valgt at fokusere på REVIT, netop fordi jeg føler at være godt med og har stor interesse i programmet. Men hvorfor gør det det, det vil jeg prøve at blive bevidst om.

 

Min forventede tidsramme

Jeg vil arbejde med mit reflektionsområde over hele semesteret.

 

Min inddragelse af studiemetodiske redskaber

Jeg deler ofte ud af min viden om REVIT, derfor vil jeg i gruppen sørge for at alle føler de er med i programmet. Det giver mig selv en styrke i at kunne lære fra sig og dermed hæve gruppens niveau for REVIT. Værktøjer er BIMbogen, internet (f.eks. videoer på youtube) og mine medstuderende.

 

Hvordan vægter semesterets emne hos dig i forhold til dit fremtids-perspektiv

Jeg ser mig selv som den projekterende del og vil gerne arbejde med familier om deres drømme boliger. Derfor er jeg meget interesseret i semesterets emne.

 

Egen læringsstil

Jeg er mest pragmatiker. Læse og udføre og bagefter være i dialog om emnet. Ren læsning, der har jeg brug for ro og ikke for lange tekster.

 

Formålet med portfolio

Jeg har brugt portfolio til at synliggøre de udfordringer der har været i gruppen og dernæst finde en løsning på at undgå dem i efterfølgende opgaver.