PORTFOLIOMØDE 2


Refleksioner over min læringsproces

Min målsætning var at finde ud af, hvorfor jeg elsker at arbejde i REVIT og lære om programmet. Denne viden vil jeg så prøve at overføre til andre emner, jeg finder knap så interessante.

Jeg ved ikke alt om REVIT, men har vidensdelt meget med mine klassekammerater også på tværs af klasserne. Hvis der er noget der driller går jeg til dem, jeg ved er dygtige til programmet, og det samme omvendt. Det er ikke altid jeg kan hjælpe. I sådanne tilfælde har jeg aftalt med vedkommende, at når der er fundet en løsning, mødes vi lige igen.

Jeg har brugt BIMbogen og YOUTUBE til at tilegne mig viden – på trods af det, er der fejl på mine sheets, som jeg er bevidst om, men ikke har fundet en løsning på endnu.

Som REVIT ansvarlig i gruppen, er jeg afhængig af de andres info, til at udføre modellen. Jeg har oplevet, at trådene ofte bliver samlet i forbindelse med visualisering af f.eks. en konstruktion eller facade. Og der opstår spørgsmål man skal forholde sig kritisk til.

 

Mit refleksionsområde

Jeg har ikke fundet ud af endnu, endnu, hvorfor jeg finder denne måde at lære på mest produktiv. Planen var at overføre læringsstilen til læsning, altså få læste ting til at sidde fast i mit hoved. Og der skal en form for Step by Step metode til…

 

Min inddragelse af studiemetodiske redskaber og af vidensdeling

Jeg vil fortsætte med at bruge BIMbogen, YOUTUBE og mine medstuderende til at tilegne mig viden. Fremover skal jeg fokusere mere på dialog om de svære emner, jeg har en ide om at det er der forskellen ligger.

Læse – udføre – sparre – følge op/læse igen – rette – sparre – gentag