PORTFOLIOMØDE 3


Mit refleksionsområde

REVIT

 

Refleksioner over min læringsproces

I gruppen er jeg REVIT ansvarlig. Det vil sige, hvis der er noget nogen ikke kunne finde en løsning på, er det mit ansvarlig at finde en. I disse situationer, har jeg sparret med andre REVIT ansvarlige fra andre grupper på tværs af klasserne. Det har også resulteret i, at folk fra andre klasser har været for at spørge til råds.

Jeg har tilegnet mig min viden om REVIT, ved at skabe ro omkring mig (høretelefoner og musik) og fordybe mig i programmet. Kilder har været mine holdkammerater, BIMbogen, REVIT forum, YOUTUBE videoer.

For at overføre lignende læring til de områder jeg har svært ved, har jeg lavet MINDnotes. MINDnotes er noter der er bygget op som en mindmap i en flydende kontrolleret struktur. Jeg har også fundet ud af at teksterne i disse MINDnotes ikke må være for lange, de skal bestå af korte sætninger eller stikord, der trigger min hjerne til at huske hvad jeg har lært.

Denne læringsfacon kræver stadig noget træning og jeg vil fortsætte med denne metode på 3. semester, for at gøre det til en naturlig del af min læringsprocess.

MINDnote
MINDnote – eksempel

 

Egenvurdering af læringsudbytte ved afslutningen af 2. semester
Læringsmiljø

Til tider er der meget støj og uro i klassen. Det kan være svært at finde koncentrationen – vores klassekontrakt har ikke været god nok.

Men vi har et godt sammenhold og en god stemning. Vi hjælper og søger sparring på tværs af grupper.

Enkelte individer trækker mere energi end de giver – det er ikke motiverende.

 

Samarbejdet i gruppen

Gruppearbejdet på dette semester har været mere givende end på det tidligere.

Vi respektere hinanden og kritisere konstruktivt. Samtidig har vi en god stemning og der er plads til humor også. Selvfølgelig er der gode og dårlige dage – derfor har vi valgt en ugentlig leder, der skal holde fokus og vise vejen frem, for dem der er frusterede eller er ved at miste motivationen. Lederen skal også sørge for at folk opdaterer logbøger, MS Project, aktivitetsanalyser m.m..

Noget vi skulle havet være bedre til, er vidensdeling. Her kunne vi godt have gjort en bedre indsats – vi havde tendens til at nedprioritere det og sparre hen over bordet istedet.

 

Egen indsats

Jeg føler at jeg ofte har været den med overblikket og holdt styr på tid og planlægning. Jeg har gerne delt ud af min viden for at hjælpe. På nogle områder har jeg selv haft brug for sparring. Jeg mener at have lagt en god indsats, som jeg selv og forhåbentlig gruppen kan være tilfreds med.

Jeg har været aktiv deltagende i beslutningsprocesser og ofte fået gruppen til at fokusere på det aktuelle emne.

 

Hvad skal der ske fremadrettet

Jeg har ikke et reflektionområde klar til 3. semester – men jeg vil helt klart arbejde videre med mine MINDnotes.

 

PORTFOLIOMØDE 2


Refleksioner over min læringsproces

Min målsætning var at finde ud af, hvorfor jeg elsker at arbejde i REVIT og lære om programmet. Denne viden vil jeg så prøve at overføre til andre emner, jeg finder knap så interessante.

Jeg ved ikke alt om REVIT, men har vidensdelt meget med mine klassekammerater også på tværs af klasserne. Hvis der er noget der driller går jeg til dem, jeg ved er dygtige til programmet, og det samme omvendt. Det er ikke altid jeg kan hjælpe. I sådanne tilfælde har jeg aftalt med vedkommende, at når der er fundet en løsning, mødes vi lige igen.

Jeg har brugt BIMbogen og YOUTUBE til at tilegne mig viden – på trods af det, er der fejl på mine sheets, som jeg er bevidst om, men ikke har fundet en løsning på endnu.

Som REVIT ansvarlig i gruppen, er jeg afhængig af de andres info, til at udføre modellen. Jeg har oplevet, at trådene ofte bliver samlet i forbindelse med visualisering af f.eks. en konstruktion eller facade. Og der opstår spørgsmål man skal forholde sig kritisk til.

 

Mit refleksionsområde

Jeg har ikke fundet ud af endnu, endnu, hvorfor jeg finder denne måde at lære på mest produktiv. Planen var at overføre læringsstilen til læsning, altså få læste ting til at sidde fast i mit hoved. Og der skal en form for Step by Step metode til…

 

Min inddragelse af studiemetodiske redskaber og af vidensdeling

Jeg vil fortsætte med at bruge BIMbogen, YOUTUBE og mine medstuderende til at tilegne mig viden. Fremover skal jeg fokusere mere på dialog om de svære emner, jeg har en ide om at det er der forskellen ligger.

Læse – udføre – sparre – følge op/læse igen – rette – sparre – gentag

PORTFOLIOMØDE 1


Mit refleksionsområde

REVIT

 

Min begrundelse for det valgte refleksionsområde

Jeg har valgt at fokusere på REVIT, netop fordi jeg føler at være godt med og har stor interesse i programmet. Men hvorfor gør det det, det vil jeg prøve at blive bevidst om.

 

Min forventede tidsramme

Jeg vil arbejde med mit reflektionsområde over hele semesteret.

 

Min inddragelse af studiemetodiske redskaber

Jeg deler ofte ud af min viden om REVIT, derfor vil jeg i gruppen sørge for at alle føler de er med i programmet. Det giver mig selv en styrke i at kunne lære fra sig og dermed hæve gruppens niveau for REVIT. Værktøjer er BIMbogen, internet (f.eks. videoer på youtube) og mine medstuderende.

 

Hvordan vægter semesterets emne hos dig i forhold til dit fremtids-perspektiv

Jeg ser mig selv som den projekterende del og vil gerne arbejde med familier om deres drømme boliger. Derfor er jeg meget interesseret i semesterets emne.

 

Egen læringsstil

Jeg er mest pragmatiker. Læse og udføre og bagefter være i dialog om emnet. Ren læsning, der har jeg brug for ro og ikke for lange tekster.

 

Formålet med portfolio

Jeg har brugt portfolio til at synliggøre de udfordringer der har været i gruppen og dernæst finde en løsning på at undgå dem i efterfølgende opgaver.

 

PROJEKTFORSLAG


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at få kendskab til:

 • konstruktive sammenhænge ifm. et enfamiliehus
 • byggematerialer, brugt i Danmark
 • BR15/SBI 258 samt øvrige relevante kilder til almen teknisk fælleseje
 • planlægning/udarbejdelsen af en tidsplan
 • indgå i forskellige grupper
 • modellering og opsætte tegninger i Revit
 • kommunikation og præsentationsteknik
 • at udføre konstruktionsdetaljer som frihåndstegning

Gruppekontrakt

Gruppe 28:

 • André
 • Bo
 • Morten

Gruppens værdisæt:

 • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
 • Vækst – Vi skal blive bedre for hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
 • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

Vi vil gerne være en god gruppe der i fællesskab kan opnå læring på de områder hvor vi hver især er svage og kan få udbytte af hinandens kompetencer.

Vi vil forstå processen i læringen og planlægge grundigt for at bevare overblikket – vi vil gerne være supergode!


Konklusion

I denne gruppe er ambitionsniveauet højt! Og læringen kører godt – personlig har jeg haft lidt udfordringer med u-værdi beregning, der burde jeg have givet den en ekstra skalle. Desværre, har vi været lidt ramt af sygdom, bl.a. fra min egen side. Jeg håber gruppen føler, at jeg på trods af det har trukket mit læs.

Vi havde bestemt os for at vægte de følgende værdier i vores gruppe – Gensidig respekt – Aftaler overholdes – God humor -Fællesskab -Plads til individet -Åben kommunikation – Ærlighed – Tålmodighed – vi vil nu reflektere over hvorvidt vi har levet op til vores værdier for gruppen.

Vi har været gode til at holde aftaler og samarbejde ift. beslutningstagen. Vi har respekteret hinandens arbejdsmetoder og særheder og har i sidste ende fået etableret et godt fundament til fremtidige grupper. Vi har oplevet episoder hvor vi hver især har fået testet vores tålmodighed med hinandens arbejdsrytmer. Vi kunne sagtens have haft en bedre arbejdsrytme i gruppen som helhed, ift. arbejdstider og arbejdsbyrde, vores dage har ikke været hårde.


Stueplan Perspektiv Interiør 03 Perspektiv Interiør 02 Perspektiv Interiør 01 Perspektiv Exteriør 03 Perspektiv Exteriør 02 Perspektiv Exteriør 01


 

DISPOSITIONSFORSLAG


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at få kendskab til:

 • at kunne udarbejde et dispositionsforslag til et enfamiliehus
 • BR15 og SBI-anvisning 258
 • hvad en lokalplan kan indeholde
 • hvordan et byggeprogram udformes
 • at udføre funktionsdiagram og rumanalyser
 • fordelene ved planlægning og struktur
 • udarbejdelse af en tidsplan
 • udarbejdelse af et prisoverslag på dispositionsforslagsniveau
 • at indgå i forskellige grupper
 • modellering og trække tegninger i Revit
 • kommunikation og præsentation
 • skitseringsfærdigheder på manifold

Gruppekontrakt

Gruppe 25:

 • Bo
 • Lærke
 • Omar
 • Mads

Gruppens værdisæt:

 • Gensidig respekt – Aftaler overholdes
 • Plads til individet – At give plads til hinandens måde at lære på
 • Åben kommunikation – Plads til ærlighed

Forventninger til samarbejde:

Vi vil gerne være en god gruppe der i fællesskab kan opnå læring på de områder hvor vi hver især er svage og kan få udbytte af hinandens kompetencer.


Konklusion

Læringen i dette projekt har været effektiv. Vi var ude og se grundene i Trige, hvilken gav en god forståelse for, hvad vi skulle igang med. Resultatet af gruppens dispositionsforslag var tilfredsstillende og jeg har opnået indsigt i alle aspekter. Mine forventninger til læringsprocessen er blevet indfriet.

Gruppearbejdet var ikke tilfredstillende. Det sker nogle gange at to mennesker mødes, men ikke kan finde fælles front at arbejde ud fra. Det skete for to medlemmer i vores gruppe og kommunikationen brød sammen.

Samtidig var ambitionsniveauet ret lav for det tredje medlem, hvilket resulterede i at vedkommende skulle sættes igang konstant. Derudover blev der stillet forstyrrende spørgsmål, som personen let selv kunne undersøge.

Efter et møde, hvor alt blev lagt på bordet, blev vi enige om at de to medlemmer der ikke kunne sammen, arbejdede med opgaver der ikke krydsede hinanden. Den tredje indvilligede i at vise mere initiativ og selvstændighed. På den måde kom vi i mål, på trods af samarbejdsvanskeligheder.


PERSPEKTIV_INTERIØR_03
Perspektiv Interiør Køkken

STUEPLAN_MØBEL_02
Plantegning

IMG_6576
Facader og Snit