PORTFOLIO SAMTALE


Er dine forventninger til semesteret blevet indfriet?

Jeg har været meget tilfreds med semesterets forløb. Det har været spændende, lærerigt, men også til tider frusterende. Og det er netop i disse frusterende stunder, hvor jeg har taget ansvar for min egen læring. Derved har jeg fået indfriet mine forventninger om at forstå emner, tilegne mig den nødvendige viden og være åben overfor forskellige studiemetoder.

De læringsmål der er sat op i semesterorienteringen indenfor viden, færdigheder og kompetencer, har jeg i løbet af dette semester opnået indblik i. Nu skal der arbejdes med dem, så de sidder fast.

Mine generelle forventninger til hele uddannelsen, undervisere, medstuderende og mig selv, kan læses her.

 

På hvilken måde har du udviklet dig i løbet af 1. semester?

Det at blive bevidst om hvordan min læringstil er, gør at jeg bedre kan opbygge et optimalt studiemiljø. Det svære i det, er at få gruppemedlemmerne til at respektere ens facon. Derfor vil jeg arbejde for at der er plads til individet og at der er en åben kommunikation.

Min tålmodighed i forhold til gruppearbejde har været sat på en prøve. Kommunikationen skal fungere, og det er absolut mest effektivt, hvis ambitionsniveauet ligger nogenlunde ens for alle gruppemedlemmer. Mit ambitionsniveau ligger højt, jeg vil gerne være god – men det kan også trækkes ned af umotiverede gruppemedlemmer. Derfor kan jeg have brug for nogen der kan trække den anden retning. Der skal være en god balance og mit mål er at have en positiv indflydelse på dette.

 

Hvordan har du brugt refleksionsopgaverne i din udviklingsproces?

Jeg brugte langt tid på at forstå, hvorfor vi skulle lave portfolio… Og hvilket format det skulle have. Det endte med at blive dette blog format på min hjemmeside.

Den beslutning tog jeg for at have noget at leve op til, forstået på denne måde – når det ligger offentligt tilgængeligt på nettet, skal det være af en vis kvalitet. Jeg kan ikke springe over, hvor gærdet er lavest ved f.eks. at skrive en kort sætning, som kun jeg forstår og måske efter en periode har glemt betydningen af.

Jeg har brugt refleksionopgaverne til at synliggøre de udfordringer der har været i gruppen og dernæst finde en løsning på at undgå dem i efterfølgende opgaver.

 

Hvordan har din refleksion bidraget til din dygtiggørelse på studiet?

Ud fra de indlæg jeg har skrevet, kan jeg se at gruppens kommunikation har fyldt mest. For at jeg forstår meningen med de ting vi lærer, har jeg brug for at sparre med gruppen. Det kan være ved at stille uddybende spørgsmål eller diskutere et emne. For mig fungerer det på samme måde, som at læse noget og udføre det i praksis, hvilket er nødvendigt for min læring.

Jeg er blevet bedre til at stille de rigtige spørgsmål og være mere målrettet i dataindsamling. Ved hele tiden at holde den aktuelle opgavebeskrivelse for øje, undgår jeg dermed at komme ud på et sidespor, der ikke er relevant for den stillede opgave.

 

Hvad skal være dine personlige indsatsområder på 2. semester?

På 2. semester vil jeg gøre en større indsats for at finde ud af, hvor jeg skal finde info. Jeg er begyndt at gemme links på min hjemmeside, så jeg har det hele samlet et sted. Jeg er typen der skal læse ting flere gange for at det sidder fast og allerhelst, skal jeg prøve det i praksis.

Jeg vil være bedre til at arbejde i grupper – kan mærke at kommunikationen skal være i top, for at få den bedste læring. Og der skal gives plads til individet, ved at være åben for hinandens særheder og læringsmetoder.


 

PROJEKTFORSLAG


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at få kendskab til:

 • konstruktive sammenhænge ifm. et enfamiliehus
 • byggematerialer, brugt i Danmark
 • BR15/SBI 258 samt øvrige relevante kilder til almen teknisk fælleseje
 • planlægning/udarbejdelsen af en tidsplan
 • indgå i forskellige grupper
 • modellering og opsætte tegninger i Revit
 • kommunikation og præsentationsteknik
 • at udføre konstruktionsdetaljer som frihåndstegning

Gruppekontrakt

Gruppe 28:

 • André
 • Bo
 • Morten

Gruppens værdisæt:

 • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
 • Vækst – Vi skal blive bedre for hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
 • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

Vi vil gerne være en god gruppe der i fællesskab kan opnå læring på de områder hvor vi hver især er svage og kan få udbytte af hinandens kompetencer.

Vi vil forstå processen i læringen og planlægge grundigt for at bevare overblikket – vi vil gerne være supergode!


Konklusion

I denne gruppe er ambitionsniveauet højt! Og læringen kører godt – personlig har jeg haft lidt udfordringer med u-værdi beregning, der burde jeg have givet den en ekstra skalle. Desværre, har vi været lidt ramt af sygdom, bl.a. fra min egen side. Jeg håber gruppen føler, at jeg på trods af det har trukket mit læs.

Vi havde bestemt os for at vægte de følgende værdier i vores gruppe – Gensidig respekt – Aftaler overholdes – God humor -Fællesskab -Plads til individet -Åben kommunikation – Ærlighed – Tålmodighed – vi vil nu reflektere over hvorvidt vi har levet op til vores værdier for gruppen.

Vi har været gode til at holde aftaler og samarbejde ift. beslutningstagen. Vi har respekteret hinandens arbejdsmetoder og særheder og har i sidste ende fået etableret et godt fundament til fremtidige grupper. Vi har oplevet episoder hvor vi hver især har fået testet vores tålmodighed med hinandens arbejdsrytmer. Vi kunne sagtens have haft en bedre arbejdsrytme i gruppen som helhed, ift. arbejdstider og arbejdsbyrde, vores dage har ikke været hårde.


Stueplan Perspektiv Interiør 03 Perspektiv Interiør 02 Perspektiv Interiør 01 Perspektiv Exteriør 03 Perspektiv Exteriør 02 Perspektiv Exteriør 01


 

DISPOSITIONSFORSLAG


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at få kendskab til:

 • at kunne udarbejde et dispositionsforslag til et enfamiliehus
 • BR15 og SBI-anvisning 258
 • hvad en lokalplan kan indeholde
 • hvordan et byggeprogram udformes
 • at udføre funktionsdiagram og rumanalyser
 • fordelene ved planlægning og struktur
 • udarbejdelse af en tidsplan
 • udarbejdelse af et prisoverslag på dispositionsforslagsniveau
 • at indgå i forskellige grupper
 • modellering og trække tegninger i Revit
 • kommunikation og præsentation
 • skitseringsfærdigheder på manifold

Gruppekontrakt

Gruppe 25:

 • Bo
 • Lærke
 • Omar
 • Mads

Gruppens værdisæt:

 • Gensidig respekt – Aftaler overholdes
 • Plads til individet – At give plads til hinandens måde at lære på
 • Åben kommunikation – Plads til ærlighed

Forventninger til samarbejde:

Vi vil gerne være en god gruppe der i fællesskab kan opnå læring på de områder hvor vi hver især er svage og kan få udbytte af hinandens kompetencer.


Konklusion

Læringen i dette projekt har været effektiv. Vi var ude og se grundene i Trige, hvilken gav en god forståelse for, hvad vi skulle igang med. Resultatet af gruppens dispositionsforslag var tilfredsstillende og jeg har opnået indsigt i alle aspekter. Mine forventninger til læringsprocessen er blevet indfriet.

Gruppearbejdet var ikke tilfredstillende. Det sker nogle gange at to mennesker mødes, men ikke kan finde fælles front at arbejde ud fra. Det skete for to medlemmer i vores gruppe og kommunikationen brød sammen.

Samtidig var ambitionsniveauet ret lav for det tredje medlem, hvilket resulterede i at vedkommende skulle sættes igang konstant. Derudover blev der stillet forstyrrende spørgsmål, som personen let selv kunne undersøge.

Efter et møde, hvor alt blev lagt på bordet, blev vi enige om at de to medlemmer der ikke kunne sammen, arbejdede med opgaver der ikke krydsede hinanden. Den tredje indvilligede i at vise mere initiativ og selvstændighed. På den måde kom vi i mål, på trods af samarbejdsvanskeligheder.


PERSPEKTIV_INTERIØR_03
Perspektiv Interiør Køkken
STUEPLAN_MØBEL_02
Plantegning
IMG_6576
Facader og Snit

 

BÆREDYGTIGHED


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at:

 • få viden om bæredygtige virkemidler i forbindelse med nybyggeri
 • opnå kendskab til principperne bag livscyklusvurderinger
 • kunne indhente viden i fagbøger, på internettet m.v.
 • kunne opbygge en rapport og få styrket min skriftlighed
 • opnå forståelse for fordelene ved vidensdeling i en arbejdsgruppe
 • få styrket mine færdigheder i at præsentere og formidle viden for undervisere og medstuderende ved udarbejdelse af en planche (PowerPoint) og en rapport (Word)

Gruppekontrakt

Gruppe 27:

 • Bo
 • Christian
 • Mathias
 • Thomas

Gruppens værdisæt:

 • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
 • Vækst – Vi skal blive bedre fra hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
 • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

I denne gruppe forventer jeg, at vi løfter opgaverne i gruppen i fællesskab og udnytter de styrker gruppen har. Men gruppen skal også løfte de steder, hvor vi individuelt har brug for hjælp.


Konklusion

Mine forventninger er ikke blevet indfriet. Det er svært at få alle i gruppen til at være lige engagerede, jeg vil prøve på at få valgt en projektleder på næste projekt. Prioriter og uddeleger.

I bund og grund har vi gjort lige det modsatte af, hvad der står i gruppekontrakten, vi har ikke lært god nok fra os. Tværtimod har vi arbejdet resultatorienteret og lagt opgaverne hos dem der har haft forstand på det.

Det har nok også noget med at gøre, at vi ikke har planlagt godt nok og dermed ikke kunne vurdere tiden i de forskellige opgaver. Vi har følt tidspres, næsten lige fra starten og fordi opgavebeskrivelsen var lidt flydende, var vi i tvivl om, hvad der egentlig skulle med i rapporten.


hytte
Skitse af campinghytte
Præsentation1
Præsentations planche

 

MATEMATIK OG STATIK


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at få kendskab til:

 • kraftforløb og statisk analyse
 • de forskellige lasttyper
 • at udregne egenlaster, nyttelaster og snelaster

Gruppekontrakt

Gruppe 27:

 • Bo
 • Christian
 • Mathias
 • Thomas

Gruppens værdisæt:

 • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
 • Vækst – Vi skal blive bedre fra hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
 • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

I denne gruppe forventer jeg, at vi løfter opgaverne i gruppen i fællesskab og udnytter de styrker gruppen har. Men gruppen skal også løfte de steder, hvor vi individuelt har brug for hjælp.


Konklusion

Føler jeg har har ok styr på formler til beregning, selvom det har været svært at forstå underviseren under forelæsningerne. Jeg forventer helt klart, at en underviser formår at lære fra sig. Det har ikke været tilfældet under denne læring, føler mine spørgsmål er blevet slået hen og ignoreret. Jeg har gjort opmærksom på mine frustrationer både overfor underviseren og til undervisningsevalueringen.


Billede1


 

SKITSEFORSLAG


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at få kendskab til:

 • design og udformning af hytte
 • at udarbejde en model i 1:20
 • tidsplanlægning
 • at udarbejde en rapport

Gruppekontrakt

Gruppe 27:

 • Bo
 • Christian
 • Mathias
 • Thomas

Gruppens værdisæt:

 • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
 • Vækst – Vi skal blive bedre fra hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
 • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

I denne gruppe forventer jeg, at vi løfter opgaverne i gruppen i fællesskab og udnytter de styrker gruppen har. Men gruppen skal også løfte de steder, hvor vi individuelt har brug for hjælp.


Konklusion

Jeg kan godt mærke jeg ikke er vant til at arbejde i grupper/samarbejde. Kommunikationen i gruppen kører ikke tilfredsstillende og vi er alle i tvivl om, hvad resultatet af dette projekt skal være.

Vi arbejder tungt og venter på at den ene er færdig med noget for at den næste kan komme i gang. Det var mig der lavede tidsplanen, men den blev ikke effektueret tilfredsstillende.

Modellen var jeg desværre ikke med til at lave, men synes helt klart, at det var et godt resultat der blev fremstillet.


Frihåndsperspektiv
Frihåndsperspektiv af hytte set fra vandsiden
Frihåndsperspektiv
Frihåndsperspektiv set fra skovsiden
Model 1:20
Model af hyttens konstruktion 1:20