BÆREDYGTIGHED


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at:

 • få viden om bæredygtige virkemidler i forbindelse med nybyggeri
 • opnå kendskab til principperne bag livscyklusvurderinger
 • kunne indhente viden i fagbøger, på internettet m.v.
 • kunne opbygge en rapport og få styrket min skriftlighed
 • opnå forståelse for fordelene ved vidensdeling i en arbejdsgruppe
 • få styrket mine færdigheder i at præsentere og formidle viden for undervisere og medstuderende ved udarbejdelse af en planche (PowerPoint) og en rapport (Word)

Gruppekontrakt

Gruppe 27:

 • Bo
 • Christian
 • Mathias
 • Thomas

Gruppens værdisæt:

 • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
 • Vækst – Vi skal blive bedre fra hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
 • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

I denne gruppe forventer jeg, at vi løfter opgaverne i gruppen i fællesskab og udnytter de styrker gruppen har. Men gruppen skal også løfte de steder, hvor vi individuelt har brug for hjælp.


Konklusion

Mine forventninger er ikke blevet indfriet. Det er svært at få alle i gruppen til at være lige engagerede, jeg vil prøve på at få valgt en projektleder på næste projekt. Prioriter og uddeleger.

I bund og grund har vi gjort lige det modsatte af, hvad der står i gruppekontrakten, vi har ikke lært god nok fra os. Tværtimod har vi arbejdet resultatorienteret og lagt opgaverne hos dem der har haft forstand på det.

Det har nok også noget med at gøre, at vi ikke har planlagt godt nok og dermed ikke kunne vurdere tiden i de forskellige opgaver. Vi har følt tidspres, næsten lige fra starten og fordi opgavebeskrivelsen var lidt flydende, var vi i tvivl om, hvad der egentlig skulle med i rapporten.


hytte
Skitse af campinghytte

Præsentation1
Præsentations planche

 

SKITSEFORSLAG


Forventninger

I dette projekt forventer jeg at få kendskab til:

 • design og udformning af hytte
 • at udarbejde en model i 1:20
 • tidsplanlægning
 • at udarbejde en rapport

Gruppekontrakt

Gruppe 27:

 • Bo
 • Christian
 • Mathias
 • Thomas

Gruppens værdisæt:

 • Ansvarlighed – Man er forberedt, møder til tiden, viser engagement
 • Vækst – Vi skal blive bedre fra hver gang og udvikle os både personligt og som gruppe.
 • Struktur – Planlægning, uddeling af arbejde

Forventninger til samarbejde:

I denne gruppe forventer jeg, at vi løfter opgaverne i gruppen i fællesskab og udnytter de styrker gruppen har. Men gruppen skal også løfte de steder, hvor vi individuelt har brug for hjælp.


Konklusion

Jeg kan godt mærke jeg ikke er vant til at arbejde i grupper/samarbejde. Kommunikationen i gruppen kører ikke tilfredsstillende og vi er alle i tvivl om, hvad resultatet af dette projekt skal være.

Vi arbejder tungt og venter på at den ene er færdig med noget for at den næste kan komme i gang. Det var mig der lavede tidsplanen, men den blev ikke effektueret tilfredsstillende.

Modellen var jeg desværre ikke med til at lave, men synes helt klart, at det var et godt resultat der blev fremstillet.


Frihåndsperspektiv
Frihåndsperspektiv af hytte set fra vandsiden

Frihåndsperspektiv
Frihåndsperspektiv set fra skovsiden

Model 1:20
Model af hyttens konstruktion 1:20