PORTFOLIO SAMTALE


Er dine forventninger til semesteret blevet indfriet?

Jeg har været meget tilfreds med semesterets forløb. Det har været spændende, lærerigt, men også til tider frusterende. Og det er netop i disse frusterende stunder, hvor jeg har taget ansvar for min egen læring. Derved har jeg fået indfriet mine forventninger om at forstå emner, tilegne mig den nødvendige viden og være åben overfor forskellige studiemetoder.

De læringsmål der er sat op i semesterorienteringen indenfor viden, færdigheder og kompetencer, har jeg i løbet af dette semester opnået indblik i. Nu skal der arbejdes med dem, så de sidder fast.

Mine generelle forventninger til hele uddannelsen, undervisere, medstuderende og mig selv, kan læses her.

 

På hvilken måde har du udviklet dig i løbet af 1. semester?

Det at blive bevidst om hvordan min læringstil er, gør at jeg bedre kan opbygge et optimalt studiemiljø. Det svære i det, er at få gruppemedlemmerne til at respektere ens facon. Derfor vil jeg arbejde for at der er plads til individet og at der er en åben kommunikation.

Min tålmodighed i forhold til gruppearbejde har været sat på en prøve. Kommunikationen skal fungere, og det er absolut mest effektivt, hvis ambitionsniveauet ligger nogenlunde ens for alle gruppemedlemmer. Mit ambitionsniveau ligger højt, jeg vil gerne være god – men det kan også trækkes ned af umotiverede gruppemedlemmer. Derfor kan jeg have brug for nogen der kan trække den anden retning. Der skal være en god balance og mit mål er at have en positiv indflydelse på dette.

 

Hvordan har du brugt refleksionsopgaverne i din udviklingsproces?

Jeg brugte langt tid på at forstå, hvorfor vi skulle lave portfolio… Og hvilket format det skulle have. Det endte med at blive dette blog format på min hjemmeside.

Den beslutning tog jeg for at have noget at leve op til, forstået på denne måde – når det ligger offentligt tilgængeligt på nettet, skal det være af en vis kvalitet. Jeg kan ikke springe over, hvor gærdet er lavest ved f.eks. at skrive en kort sætning, som kun jeg forstår og måske efter en periode har glemt betydningen af.

Jeg har brugt refleksionopgaverne til at synliggøre de udfordringer der har været i gruppen og dernæst finde en løsning på at undgå dem i efterfølgende opgaver.

 

Hvordan har din refleksion bidraget til din dygtiggørelse på studiet?

Ud fra de indlæg jeg har skrevet, kan jeg se at gruppens kommunikation har fyldt mest. For at jeg forstår meningen med de ting vi lærer, har jeg brug for at sparre med gruppen. Det kan være ved at stille uddybende spørgsmål eller diskutere et emne. For mig fungerer det på samme måde, som at læse noget og udføre det i praksis, hvilket er nødvendigt for min læring.

Jeg er blevet bedre til at stille de rigtige spørgsmål og være mere målrettet i dataindsamling. Ved hele tiden at holde den aktuelle opgavebeskrivelse for øje, undgår jeg dermed at komme ud på et sidespor, der ikke er relevant for den stillede opgave.

 

Hvad skal være dine personlige indsatsområder på 2. semester?

På 2. semester vil jeg gøre en større indsats for at finde ud af, hvor jeg skal finde info. Jeg er begyndt at gemme links på min hjemmeside, så jeg har det hele samlet et sted. Jeg er typen der skal læse ting flere gange for at det sidder fast og allerhelst, skal jeg prøve det i praksis.

Jeg vil være bedre til at arbejde i grupper – kan mærke at kommunikationen skal være i top, for at få den bedste læring. Og der skal gives plads til individet, ved at være åben for hinandens særheder og læringsmetoder.